преглед

на търг

2890-2064

Търг 2890-2064 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 12207-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 53, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 17, ОЗМ: 0

Общо: 101м³

Начална цена: 19225.59 лв.

Стъпка: 961 лв.

Гаранция: 961 лв.

Първа дата: 05.08.2016, 16:00

Втора дата: 09.08.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор