преглед

на търг

2890-2066

Търг 2890-2066 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 3234

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 13, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 41м³

Начална цена: 1000.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 50 лв.

Първа дата: 19.06.2016, 14:45

Втора дата: 21.06.2016, 14:45

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор