преглед

на търг

4470-2011

Търг 4470-2011 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 4470-01

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 40, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 0

Общо: 130м³

Начална цена: 5500.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 110 лв.

Първа дата: 25.03.2016, 15:30

Втора дата: 01.04.2016, 15:30

Приложени документи: