преглед

на търг

3000-2127

Търг 3000-2127 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 16847

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 276, ОЗМ: 0

Общо: 310м³

Начална цена: 20514.00 лв.

Стъпка: 205 лв.

Гаранция: 1026 лв.

Първа дата: 16.11.2016, 12:45

Втора дата: 22.11.2016, 12:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване