преглед

на търг

3700-2096

Търг 3700-2096 - ДГС ВИДИН

Обект No. 16720

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 34, Дребна: 282

Дърва (м³): За огрев: 636, ОЗМ: 0

Общо: 1007м³

Начална цена: 8260.00 лв.

Стъпка: 413 лв.

Гаранция: 413 лв.

Първа дата: 14.09.2016, 11:45

Втора дата: 20.09.2016, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ